Użytkowanie komputera


Tematyka zajęć:

 • Prawidłowe włączanie i wyłączanie komputera.
 • Tworzenie katalogu i podkatalogu - znajomość struktury systemu katalogów.
 • Przenoszenie i kopiowanie plików.
 • Usuwanie plików z jednego lub więcej katalogów.
 • Tworzenie pliku przy użyciu dowolnego edytora i zapisywanie w katalogu.
 • Zmiana nazwy pliku.
 • Sprawdzanie zawartości katalogu, znajomość pojęcia liczby plików w tym katalogu, rozmiaru plików oraz daty ich utworzenia i aktualizacji.
 • Umiejętność formatowania dyskietki.
 • Wykonywanie zapasowej kopii danych - kopiowanie plików na inny dysk albo do innego katalogu na tym samym dysku.
 • Zapisywanie plików na dyskietce.
 • Umiejętność wyboru drukarki.
 • Umiejętność drukowania na zainstalowanej drukarce lub do pliku.

Czas: 10 godzin
Metoda: ćwiczenia, 1 osoba/1 komputer
Grupa: 10 osób
Cena za grupę: 1350 zł.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik.